هنگامه اخوان استریو لایت (نوار کاست) آلبوم شماره 2

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: لایت
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گلهای تازه شماره (200) پیش درآند بیات کرد (لطفی)
خواننده: هنگامه اخوان
نوازندگان: گروه شیدا
ضربی فرح (همایون)
سماع درد
خواننده: پریسا
شعر: سایه
آهنگساز: حسین علیزاده
بیات اصفهان
رنک همایون

چاپ