هنگامه اخوان استریو لایت (نوار کاست) شماره 2

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: لایت
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گلهای تازه شماره (200)
پیش درآمد بیات کرد
ضربی فرح (همایون)
نوازندگان گروه شیدا
تصنیف باز آمدم (افشاری)
آهنگساز و تکنواز: محمدرضا لطفی
پیش درآمد ترک (لطفی)

چاپ