هنگامه اخوان استریو پاپ ملودی (نوار کاست)

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: پاپ ملودی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مرغ سحر
دستگاه: ماهور
آهنگ: درویش خان
شعر: بهار
تار: محمدرضا لطفی
اجرا توسط گروه شیدا
باز آمدم
دستگاه: افشاری
آهنگ: محمدرضا لطفی
شعر: مولانا _ سعدی
تار: محمدرضا لطفی

چاپ