هوشمند عقیلی استریو پ پ (نوار کاست)

عنوان: هوشمند عقیلی
استریو: پ پ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دنیای خواب، پری غمگین، عشق من ترکم مکن، قصه گو، یاد، چراغ خونه، آواز همراه با ویلن، مهندس همایون خرم

چاپ