یونس دردشتی استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: یونس دردشتی
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بیات ترک، همایون، ترک، ماهور

چاپ