ویگن استریو سالی (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: سالی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چرا نمیرقصی، اسب سم طلا، شاداماد، بخاطر تو، بارون بارون، دل دیونه، چشمات، ساقی، رقیب، خدانگهدار، سوگند، گل من، گل سرخ

چاپ