ویگن استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 8

عنوان: ویگن
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اجرای زنده ترانه های خاطره انگیز با همکاری گوگوش و تابش

چاپ