ویگن استریو پدیده (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: پدیده
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چرا نمیرقصی، اسب سم طلا، شادوماد، بخاطر تو، بارون بارونه، دل دیوانه، مهتاب، ساقی، رقیب، خدانگهدار

چاپ