ویگن استریو سوپر دیسکو (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: سوپر دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مهتاب، سوگند، رقیب، جانم بقربانت، بندر، بی ستاره ها، آسمان آبی، عکس من، بازگشت، بخاطر تو، دو کبوتر، عروس، عروس دریا

چاپ