ویگن استریو اسپانو (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: اسپانو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پریا، آخرین دیدار، بسوی او، قسم، شاید بیایی، خدا نگهدار، مرغ طوفان، علی بابا، بارون بارونه، نوای شادی، بی ستاره، غریق، شادوماد

چاپ