ویگن استریو ال کوردوبس (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: ال کوردوبس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:عروس پریا، جشن تولد، شب بی ستاره، شکوفه ها، دو کبوتر، غزال، اسب سم طلا، کاروان عروسی، جای تو خالی، کجاوه، خدا نگهدار، بازگشت، مهتاب

چاپ