ویگن (نوار کاست) شماره 4

عنوان: ویگن
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کجاوه، کوچ پرستوها، گریه ابر، عشق بیهوده، گلسرخ بهار، بگو چکنم، گل بهشتی، گناه عشق، دیدار مادر، فنجون طلا، عبادت، غریق

چاپ