ویگن استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 15

عنوان: ویگن
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دو کبوتر، دیدار مادر، فنجون طلا، محلی ارمنی، شانه، شاه داماد، شاید بیائی، عکس من، بارون بارونه، عیادت، غروب آشنائی، غریق

چاپ