ویگن استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 12

عنوان: ویگن
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: لالائی، لیلی منال، بیا بیا، مالاگوئینا، مرا بیاد آر، پیمان، آخرین ترانه من، بی تو هرگز، بی سرانجام، بیگانه بیا، بیاد دوست، رقص مستان، رهزن دل

چاپ