ویگن استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 10

عنوان: ویگن
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اسب سم طلا، آشتی کنان، افسونگری، آسمان آبی، عکس من، تنها توی ایرون، اسب سفید، ای صبح آرزو، اس قناری، بازگشت، بانگ سپیده دم، بچه ها متشکریم، بخاطر تو، بردی از یادم

چاپ