ویگن استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 8

عنوان: ویگن
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بی گناهم، پایان سفر، پرستو، پری دریا، پیام، رقیب، جانم بقربانت، بسوزی ای غم، بسوی آشیان، خزان، بندر، بوسه، بهار من، بی ستاره

چاپ