ویگن استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 6

عنوان: ویگن
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: وعده شکن، هدیه آسمانی، هم آواز قناری، همسایه، همسایه من، همیشه بیاد توام، یاد، دختر دهکده، دختر رویا، دختر شیراز، دختر شیطون، در آغوش صحرا، در بسته، لانه، درکنار برکه

چاپ