ویگن استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 2

عنوان: ویگن
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غروب آشنائی، نسیم، دختر دریا، مرد سرگردان، رقیب، دل دیوانه، در اسمان عشق من، عروس، بندر، گریزان، عروس ساحل، گمشده، چشم انتظار، چرا نمی رقصی

چاپ