ویگن استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 7

عنوان: ویگن
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دو کبوتر، ابرو، آتش نشانی، آتیش میخوام، آخرین دیدار، ارمغان، عشق دیرین، از عشق تو سیرم، اسم سم طلا، آشتی کنان، مرغ طوفان، آسمان آبی، اسب سفید، افسونگری، زورق شکسته

چاپ