ویگن استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 6

عنوان: ویگن
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ستاره، بیگانه، افسانه لیلی و مجنون، نامهربان، ای داد و بیداد، قسم، جدائی، دختر شیطان، ریزش باران، یاد، نسیم، بیگناهم، نفرین بر غم

چاپ