ویگن استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 5

عنوان: ویگن
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نامه رسان، ای دل بلا، رقص دختران، خنده کودک، بانگ سپیده دم، خورشید من، بیاد لیلی، همسایه، سایه، قصه من، ساقی، دیدار، شکوفه ها

چاپ