ویگن استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 4

عنوان: ویگن
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تنها توی ایرون، خوش بیادت، غروب آشنائی، عکس من، ای صبح آرزو، بازگشت، داغ بوسه، دام گیسو، دختر ارمنی، شعله، شوق دوست، عیادت، کوچ پرستوها، کیجا، بیگانه بیا، بیاد دوست

چاپ