ویگن استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 3

عنوان: ویگن
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروس دریا، عروس ساحل، سفر، سرود مستی، سوغاتی، شهر گناه، گریه غم، گل سرخ بهار، گل صحرائی، گلی از بهشت، گمشده، گناه عشق، خدا نگهدار

چاپ