ویگن استریو لایت (نوار کاست) شماره 2

عنوان: ویگن
استریو: لایت
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گل سرخ، دو کبوتر، انتظارت میکشم، لیلی منال، مرغی بر شاخه تاک، زورق شکسته، خورشید من، شب بی ستاره، وعده شکن، شکوفه ها، پریا، جلوه قمر، عروس

چاپ