ویگن استریو گل آهنگ (نوار کاست) شماره 2

عنوان: ویگن
استریو: گل آهنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مهتاب، سوگند، دو کبوتر، بازگشت، رقیب، بندر، عروس دریا، دل دیوانه، بخاطر تو، آسمان آبی، جانم بقربانت، عکس من، گل سرخ

چاپ