ویگن استریو دیسکو تاپ (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: دیسکو تاپ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دو کبوتر، بازگشت، کجاوه، لالائی، مهتاب، بی سرانجام، شکوفه ها، عروس دریا، مادر، خدا نگهدار، آسمان آبی، ای برگ خزان، رقیب

چاپ