ویگن استریو دامون (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: دامون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دختر دریا، دل دیوانه، در آسمان عشق من، عروس، گریزان، عروس ساحل، گمشده، چشم انتظار، همیشه بیاد تو، مرغ طوفان، شهر گناه، زورق شکسته

چاپ