ویگن استریو ریتم (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: ریتم
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شاه داماد، بارون بارونه، کلاغ پر، صبح بهاران، پیمان، حلقه گل، آهوی فراری، گذشتم، غروب آشنائی، پریا، یک عشق، شانه، نامه رسان، همسایه، خنده کودک

چاپ