ویگن استریو خزائی (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: خزائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مهتاب، سوگند، دو کبوتر، بازگشت، رقیب، بندر، عروس دریا، دل دیوانه، بخاطر تو، آسمان آبی، جانم بقربانت، عکس من، گل سرخ

چاپ