ویگن استریو سامبا (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: سامبا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دل دیوانه، گلریز، کولی وحشی، وعده، پرستو، میخندم، دختر کد خدا، بازگشت، مهتاب، باز آمدی، برگ خزان، ستاره، خیمه ماه، جای تو خالی، کاروان

چاپ