ویگن استریو سوپر تاندبرگ (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: سوپر تاندبرگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ساقی، بی خبر از عشق، مرا بیاد آر، آخرین ترانه ی من، بی تو هرگز، بیگانه بیا، بیا دوست رقص مستانه، چشم براه، چشمه آب حیات، چه بگویم، چرا دیوانه بودم، کبک وحشی

چاپ