ویگن استریو نوا (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: نوا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عکس من، گل وحشی، هم آواز قناری، همسایه من، یاد، دختر رویا، دربسته، مرغی بر شاخه تاک، مهتاب، نامه ها، نسیم، نسیم سرگردان، نفرین برغم، سپیده دم

چاپ