ویگن استریو لوئیزا (نوار کاست)

عنوان: ویگن
استریو: لوئیزا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دو کبوتر، بازگشت، کجاوه، لالائی، مهتاب، بی سرانجام، شکوفه ها، عروس دریا، مادر، خدانگهدار، آسمان آبی، ای برگ خزان، رقیب

چاپ