ویگن استریو کلبه (نوار کاست) شماره 1

عنوان: ویگن
استریو: کلبه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چرا نمیرقصی، اسب سم طلا، شادوماد، بخاطر تو، بارون بارون، دل دیونه، مهتاب، ساقی، رقیب، خدانگهدار

چاپ