نوش آفرین استریو سوپر سل (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین
استریو: سوپر سل
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بخون بخون، عاشقم باش، صاحب، فریاد، بچشم تو، طاق بلور، صدای مهربونی، دعوت، تو نمیتونی بد باشی، خلعت، صدای جرس، حوا

چاپ