نوش آفرین استریو رسیتال (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین
استریو: رسیتال
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عاشقم باش، غریبه ها، طاق بلور، بخون بخون، صاحب، فریاد، صدای مهربون، دعوت، تو نمیتونی بد باشی، صدای جرس، خلعت، گل آفتاب گردان

چاپ