نوش آفرین، بتی و لیلا فروهر استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 2

عنوان: نوش آفرین، بتی و لیلا فروهر
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوش آفرین: نمیتونی بد باشی، صدای مهربونی، خلعت، گل آفتاب گردون، کاکولی
بتی: تردید، هله دان دان، گرگ چنبری، حریم
لیلا: یک نفس عطر تو بس، همیشه تازه، انتظار، قسم

چاپ