نوش آفرین استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین (کنسرت)
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گل آفتاب گردون، حوا، صدای جرس، خط ساحل، راهبه، منو باد، هیچ، پرستش، اوج، گریز، پیچک، قبله

چاپ