نوش آفرین، بتی و لیلا فروهر استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 1

عنوان: نوش آفرین، بتی و لیلا فروهر
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوش آفرین: کاکولی، گل آفتاب گردون، حوا، خط ساحل، راهبه
بتی: بدرقه، دارم عاشق میشم، زلیخا، خوشبختی، یکی میاد
لیلا: قسم، انتظار، گل خشخاش، نیاز، دیوونه

چاپ