نوش آفرین و لیلا فروهر استریو چشمک (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین و لیلا فروهر
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوش آفرین: گل آفتاب گردون، حوا، کاکولی، هیچ، خط ساحل، راهبه، پرستش
لیلا فروهر: نیاز، عمر، قحطی گریه، حدیث، خورشید خانم، دیوونه

چاپ