نوش آفرین و لیلا فروهر استریو دیسکو (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین و لیلا فروهر
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوش آفرین: گریز، پرستش، پیچک، اوج، قبله، بی تو
لیلا فروهر: دیوونه، باغ، معما، ماهی تنگ بلور، فریاد یک درد، خورشید خانم، آخرین جفت زمین، اون روزا گذشته

چاپ