نوش آفرین و لیلا فروهر استریو آرمون (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین و لیلا فروهر
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوش آفرین: منو باد، پرستش، اوج، گریز، پیچک، قبله
لیلا فروهر: قحطی گریه، حدیث، فریاد یک درد، ماهی تنگ بلور، خورشید خانم، گریه کنیم برای هم، دیوونه، نجوا

چاپ