نوش آفرین استریو آکائی (نوار کاست) شماره 2

عنوان: نوش آفرین
استریو: آکائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بخون بخون، عاشقم باش، صاحب، فریاد، بچشم تو، طاق بلور، صدای مهربونی، دعوت، تو نمیتونی بد باشی، خلعت، صدای جرس، عرضه

چاپ