نوش آفرین استریو ساحل (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین
استریو: ساحل
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حوا، صدای جرس، گل افتاب گردون، خط ساحل، هیچ، منو باد، راهبه، پرستش، گریز، قبله، اوج، پیچک

چاپ