نوش آفرین استریو پ پ (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین
استریو: پ پ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عرضه، بخون بخون، عاشقم باش، صاحب، فریاد، بچشم تو، طاق بلور، صدای مهربونی، دعوت، تو نمیتونی بد باشی، خلعت، صدای جرس، حوا

چاپ