نوش آفرین استریو دالبی (نوار کاست)

عنوان: نوش آفرین
استریو: دالبی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: طاق بلور، همیشه، همزبون، دعوت، وعده، صدای مهربون، با تو، راهبه، حوا، تو نمی تونی بد باشی، خلعت، صدای جرس، گل آفتاب گردون، خط ساحل، هیچ

چاپ