ناهید استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 589

عنوان: ناهید
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عاشق گربه، سراب غم، فرشته بخت، اومده بود، تب عشق، از تو شکارم، سایه مرگ، بی آشیون، خاطره گذشته، کاش نمیدونستی، نیرنگ، لیلی

چاپ