ناهید استریو ارمغان (نوار کاست)

عنوان: ناهید
استریو: ارمغان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: با تو قهرم، کاش نمیدونستی، لیلی، نامهربون، نیرنگ، کنیز، وقتی تو نیستی، عشق و زندگی، دلم گرفته، نمک نداره دستم، برگرد بخونه، کارون

چاپ