ناهید استریو موزیک (نوار کاست)

عنوان: ناهید
استریو: موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پسرای بندر، غریبه، خواب، دلم گرفته، زن تنها، مسافر عزیزم، وای بر من، بی سامون، صبر ایوب، همزاد غمها، نا امید

چاپ