نسرین و بتی استریو چشمک (نوار کاست)

عنوان: نسرین و بتی
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نسرین: برج بلور، عاشق شهر، ای روزگار، چشم تو تقدیر منه، از تو گفتن، شکسته، تو آنجاو من اینجا
بتی: خوشبختی، دو قمری، دلهره، پل، راز، مثل غریبه میروند، عزیزم

چاپ